Ekibimiz

Doç. Dr. Ayşe OĞUZ-ÜNVER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Fen Eğitimi alanında ABD Ohio State Üniversitesinde tamamlamıştır (2005). Dr. OĞUZ-ÜNVER ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel bilim kavramlarının basit ve ucuz malzemeler kullanılarak sorgulama temelli bilim eğitimi etkinlikleri geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.


 

Doç. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalında doçenttir. 2000 yılında Paris Diderot (Paris 7) Üniversitesi’nden Fizik ve Kimya Teknik ve Bilimleri Eğitiminde Yüksek Lisans, 2005 yılında Strasbourg Üniversitesi’nden Eğitim Bilimleri (Fen Eğitimi) alanında doktora ünvanına sahiptir. Temel araştırma konuları kavramsal fizik eğitimi ve sorgulama temelli fizik eğitimi etkinlikleri geliştirmektir. Hâlihazırda Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Pri-Sci-Net Projesi Türkiye ortağı olarak çalışmaktadır. 


Yrd. Doç. Dr. Burcu ŞENLER,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (2011) ilköğretim alanında tamamlayan Dr. Şenler, öğretmen yetiştirme, fen eğitiminde duyuşsal faktörler ve bilimsel sorgulama üzerine çalışmaktadır.

 


 

Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini fizik eğitimi alanında ABD Ohio State Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Dr. IŞIK, sorgulama temelli fizik eğitimi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 


 

Yrd. Doç. Dr. Güray ÜNVER,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Akdeniz Üniversitesi’nde Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (2012) alanında tamamlayan Dr. Ünver, İlk Çağ felsefe tarihi, Anadolu’nun İlk Çağ kültürü, toplumsal ve siyasi yapısı üzerine çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının dışında lisanslı briç hocasıdır.

 


Okt. M. Kaan KASAR,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim elemanıdır. Lisansüstü eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (2006) müzik eğitimi alanında tamamlayan Kasar, gitar eğitimi ve ses konularına ilişkin araştırmalar yürütmektedir.

 

 


Özgün KASAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı, Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde uzman olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi'nde (2006) klasik arkeoloji alanında ve yüksek lisans eğitimini halen görev yapmakta olduğu üniversitede (2010) tamamlayan Özgün Kasar, doktora eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir. Özgün Kasar'ın çalışmaları arasında ilköğretim öğrencilerine arkeoloji ve mulaj kavramlarının tanıtılması ve kültürel miras bilincinin uyandırılması yer almaktadır.

 


Arş. Gör. Sertaç ARABACIOĞLU fen bilimleri eğitimi üzerine doktora öğrenimine devam etmekte ve  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.  Fen eğitiminde yenilikçi sayılabilecek farklı öğretim yöntemleri üzerine çalışmalar yürüten Arabacıoğlu, son dönemde atom düşüncesini sorgulama temelli bilim eğitimi ile buluşturacak araştırmalar yürütmektedir. Akademik çalışmalarının dışında fotoğrafçılık ve doğa sporları ile ilgilenmektedir. 


 

Arş. Gör. Hasan Zühtü OKULU fen bilimleri eğitimi üzerine doktora öğrenimine devam etmekte ve  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.  Yenilikçi yöntemleri üzerine çalışmalar yürüten Okulu, astronomi eğitimi ve etkinlik geliştirme üzerine çalışmaktadır. Araştırmacı, bilim kampları ve bilim şenliklerinde düzenlenmesinde deneyime sahiptir.

 


Fulya ÖZTÜRK fen bilimleri eğitimi üzerine doktora öğrenimine devam etmektedir. Bilim uzmanlığını toplumda afet bilinci oluşturma üzerine almıştır. İzmir Tük Koleji Marmaris - K.E.V. Kampüsünde okulöncesi grubu ve ilkokul öğrencilerine fen bilimleri alanında dersler vermektedir. Çok sayıda bilim kampı ve bilim şenliğinin organizasyonunda ve yürütülmesinde görev almıştır. Akademik çalışmalarının dışında profesyonel anlamda Latin dansları ve mental aritmetik eğitimi üzerine uzmanlaşmıştır.

 


Zehra Selin  Usta, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Öğretmenliği 2012 mezunudur ve aynı üniversitede Fizik Öğretmenliği yüksek lisansına devam etmektedir. Fizik öğretmenleri için hazırlanan Sorgulama Temelli Öğretime yönelik bir hizmet-içi eğitimin programının etkililiğinin araştırılması üzerine çalışmaktadır. Ayrıca okul- öncesi dönemde bilim eğitimi ile de ilgilenmektedir.

 


 

 

 

 

Bize Ulaşın
Talep Gönder
Yukarı Çık