Projelerimiz

 


DEVAM EDEN PROJELER


MUBEM&BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı

(Dataylı bilgi için tıklayınız!)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) ve Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından 12-18 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenecek TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programında kabul edilen MUBEM&BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı başvuruları 4-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.mubem.mu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Kampın katılımcı hedef kitlesi Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileridir.


STEM eğitimi kapsamında astronomi etkinliklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi


 TAMAMLANAN PROJELER


PRI-Sci-Net (Dataylı bilgi için tıklayınız!)

Networking primary science educators as a means to provide training and Professional development Inquiry Based Teaching 

Capacities Science in Society FP7-Science-In-Society-2010-1


Afetin tanımı ve kapsamı çerçevesinde geliştirilen kavram testinin geniş ölçekli uygulaması

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjesiBAB-2012/77


Gökyüzü gözlem kampı 

TÜBİTAK Projesi, BITO -112B18906/2012-09/2012. 


Akyaka Doğa Bilim Kampı 

TÜBİTAK Projesi, BITO -108B006,  2008-2010. 


Lucretius’tan günümüze atom kavramının gözlem ve deneye dayalı ardışık etkinlikler ile öğretimi

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAB-2012/99


Geliştirilen astronomi etkinliklerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının astronomi bilgi ve tutum düzeylerine etkisi

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAB-2011/46


Bilimsel kavramların öğretiminde basit malzemeler kullanarak tasarlanmış deneylerin, görsel işitsel ortama kaydedilmesi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına video ve gösteri deneyleri öğretim yöntemleri ile aktarılması ve bu yöntemlerin etkililiğinin araştırılması

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAB-2009/37

Bize Ulaşın
Talep Gönder
Yukarı Çık